Roczne archiwa: 2020
Strona główna Blog Roczne archiwa: 2020
Wskazówki dotyczące rewizji: jak ulepszyć swój papier

Wskazówki dotyczące rewizji: jak ulepszyć swój papier

Kiedy artykuł jest wysyłany do weryfikacji, oznacza to, że musisz go poprawić poprzez edycję i korektę. Profesorowie wymagają, aby uczniowie powtórzyli artykuł, gdy uczniowie nie byli wystarczająco uważni lub nie poświęcili wystarczającej ilości czasu na odświeżenie pracy po napisaniu.

     
Have you got any questions?