Niesamowite wskazówki
Strona główna Blog Niesamowite wskazówki
Wskazówki dotyczące rewizji: jak ulepszyć swój papier

Wskazówki dotyczące rewizji: jak ulepszyć swój papier

Kiedy artykuł jest wysyłany do weryfikacji, oznacza to, że musisz go poprawić poprzez edycję i korektę. Profesorowie wymagają, aby uczniowie powtórzyli artykuł, gdy uczniowie nie byli wystarczająco uważni lub nie poświęcili wystarczającej ilości czasu na odświeżenie pracy po napisaniu.

Jak edytować esej

Jak edytować esej

Pisanie eseju składa się z kilku etapów, ostatnim, ale nie najmniejszym, jest edycja ostatecznej wersji roboczej. Niestety wielu uczniów po prostu pomija tę część procesu pisania ...

     
Have you got any questions?