Jasne warunki

These terms & conditions (the “T&C” or “Terms”) govern your access and use of our Website and services at PlagiarismSearch.com (the “Website”). Please read them carefully.

Governing Law and Dispute Resolution

This Terms and any claim, controversy, or dispute relating to or arising hereunder shall be governed by and construed and interpreted in accordance with the law of Spain.

The Website is owned and operated by System Technology Online Spain SL., Calle Pintor Pérez Gil 2, b.46 03540, Alicante, Spain.

By submitting the order form or payment, you confirm that you fully read, understand and agree to be legally bound by these Terms and Conditions which form the entire agreement between PlagiarismSearch.com and you.

Refund Policy

All fees paid by you for the Services and the Site are non-refundable (pertaining to plagiarism check, AI check and Readability services) “Other services” – editing, proofreading options have a 14-day refund period).

Refunds and Revisions Pertaining to “Other Services”

 1. By using our editing/proofreading services, a customer can apply for a refund within 14 days after the order deadline expiration. The matter will be investigated by our Refund Department. A client will get a response during 3-4 business days.
 2. Editing and proofreading services imply grammar and formatting corrections only. Company is not responsible for plagiarism found in the customer’s text.
 3. Services related to plagiarism check through our Plagiarismsearch.com search engines, AI checks and Readability services are non-refundable.

Refund Application

To apply for refund, a customer should email his/her request indicating the reason for refund to services@plagiarismsearch.com. Our Refund Team will inform you about the result of application during 3-4 business days.

Korzystamy z różnych technologii śledzenia, aby oferować naszym klientom dostosowane treści, obliczać liczbę odwiedzających i określać ich lokalizację oraz analizować ruch. Przejdź do naszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Podstawowe zasady

Aby upewnić się, że nasza polityka jest zgodna z RODO i że jesteś świadomy swoich praw, przygotowaliśmy szczegółowe podsumowanie podkreślające kluczowe zasady, których się trzymamy.

 • Nie gromadzimy ani nie ujawniamy prywatnych danych klientów bez ich zgody.
 • Nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 13 roku życia.
 • Gromadzimy pliki cookie w sposób, który nie ujawnia żadnych danych osobowych.
 • Gromadzimy dane osobowe, gdy nasi użytkownicy tworzą konta na naszej stronie, rejestrują się w celu otrzymywania biuletynów, korzystają z usług świadczonych przez naszych partnerów, kupują polisy ubezpieczeniowe za pośrednictwem naszego zasobu lub docierają do nas za pomocą formularza online podanego na jednej z naszych stron internetowych.

W każdym z opisanych przypadków prosimy naszych klientów o zgodę na gromadzenie ich danych osobowych. Sposób, w jaki korzystamy z nazwisk klientów, ich adresów e-mail lub numerów telefonów, nie jest sprzeczny z głównymi punktami RODO i przepisami dotyczącymi konkretnego kraju związanego z siecią PlagiarismSearch.com.

Subskrypcja biuletynów

Korzystając ze stron należących do naszej sieci, nasi klienci mają możliwość zapisania się na nasze biuletyny. Biuletyny zawierają informacje o naszej stronie internetowej, tj. Plagiarismsearch.com, naszych partnerach i składanych przez nas ofertach. Można otrzymywać biuletyny, jeśli zarejestrowali się w tej opcji, a ich adres e-mail jest prawidłowy.

Dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji zostaną wykorzystane do odpowiedniej komuniakcji przez e-mail. Zebrane dane nie będą dostarczane stronom trzecim, za wyjątkiem służby obsługującej pocztu elektronicznu. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych biuletynów, klikając odpowiedni link w otrzymanych wiadomościach e-mail. Plagiarismsearch.com oraz służba obsługującą poczty e-mail mogą przechowywać określone dane osobowe, aby rejestrować liczbę osób, które nie subskrybują naszych biuletynów. Użytkownicy, którzy wypisali się z naszych list mailingowych, mogą poprosić o usunięcie wszelkich zachowanych danych osobowych. W takim przypadku należy wysłać do nas wiadomość e-mail.

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej

Aby się z nami skontaktować, można skorzystać ze specjalnego formularza przedstawionego na stronie internetowej. W takim przypadku dane osobowe są gromadzone automatycznie w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami. Zebrane kontakty prywatne nie są nikomu ujawniane.

Usunięcie danych osobowych

Firma powinna przechowywać dane osobowe użytkowników przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub określony w przepisach amerykańskich, europejskich lub innych stosownych przepisach. Po upływie tego okresu dane osobowe są usuwane zgodnie z prawem.

Twoje konto osobiste

W zależności od lokalizacji użytkowników może zostać udostępniona możliwość dostępu do danych osobowych i ich usuwania.

Prawa użytkowników

Potwierdzenie praw

Każdy użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania swoich danych osobowych. Aby skorzystać z takiej opcji, należy wysłać zapytanie na adres e-mail wskazany na stronie internetowej.

Prawo dostępu

Użytkownicy mają prawo wiedzieć, jakie dane osobowe są przechowywane i otrzymać kopię wymienionych danych. Ponadto, zgodnie z prawem europejskim, użytkownicy mają dostęp do następujących danych:

 • Cel przetwarzania danych;
 • Rodzaj gromadzonych informacji;
 • Odbiorcy, którym dane zostaną ujawnione, adresaci w międzynarodowych korporacjach i krajach trzecich;
 • Ramy czasowe, w których dane będą gromadzone (jeśli są znane);
 • Świadomość prawa do żądania od usługodawcy usunięcia swoich danych osobowych lub korzystania z nich w ograniczony sposób;
 • Prawo do złożenia reklamacji;
 • Wiedza na temat komputerowego podejmowania decyzji i konsekwencji przetwarzania danych użytkowników.

Poza tym, użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy ich dane osobowe są przekazywane trzecim osobom i j jaki sposób są ubezpieczone.

Prawo rektyfikacji

Klienci mogą poprosić usługodawcę o poprawienie nieprawidłowo wskazanych danych osobowych. Klienci mają prawo poprosić firmę o uzupełnienie wszelkich brakujących informacji co ich dotyczą.

Prawo do usunięcia

Zgodnie z prawodawstwem europejskim każda osoba, której dane dotyczą, może zażądać od agencji natychmiastowego usunięcia swoich kontaktów, jeśli przetwarzanie danych nie jest już potrzebne lub wystąpi jeden z następujących przypadków:

 • Dane osobowe nie są konieczne ze względu na cel, w jakim zostały zebrane;
 • Użytkownicy wycofują zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub nie ma żadnych prawnych warunków do dalszego przetwarzania;
 • Użytkownicy sprzeciwiają się przetwarzaniu ich danych, jeśli nie ma na to żadnych prawnych warunków;
 • Ramy czasowe, w których dane będą gromadzone (jeśli są znane);
 • Zebrane informacje zostały przetworzone nielegalnie;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 • Zebrane dane użytkowników dotyczące ofert złożonych przez usługi społeczeństwa informacyjnego;

Jeśli ktoś zdecydowanie chce poprosić firmę o usunięcie swoich danych, odpowiednie żądanie należy wysłać na adres e-mail podany na stronie plagiarismsearch.com. Personel firmy natychmiast poinformuje użytkowników o usunięciu danych.

W przypadku, gdy prywatne dane klientów zostały udostępnione wszystkim, a osoba, której dane dotyczą, prosi o ich usunięcie, firma musi poinformować swoich partnerów o intencjach klientów i usunąć kontakty osobiste, jeśli ich przetwarzanie nie jest już wymagane. Nasi pracownicy zrobią wszelkie niezbędne kroki, aby usunąć dane osobowe użytkowników w każdej konkretnej sytuacji.

Prawo do przetwarzania limitów

Użytkownicy mogą poprosić firmę o ograniczenie przetwarzania ich danych, jeśli:

 • Użytkownikowi przeciwstawia się dokładności informacji, co stymuluje firmę do potwierdzenia dokładności danych;
 • Przetwarzanie jest nielegalne, a klient prosi, aby nie usuwać, ale ograniczać wykorzystanie ich informacji;
 • Usługodawca nie musi już przetwarzać danych osobowych konsumentów;
 • Interesy firmy zagrażają interesom użytkownika.

Skontaktuj się z nami natychmiast, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków będzie miał miejsce.

Prawo do anulowania przetwarzania danych

W każdej chwili można skasować przetwarzania danych. Skontaktuj się z nami, aby poinformować o swojej decyzji.

Interesy prawne firmy i trzeciej strony

Prowadząc naszą działalność, staramy się dbać o komfortowe warunki dla naszych pracowników i partnerów.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przechowywane w ustawowym czasie, po upływie którego zostaną usunięte.

Potwierdzamy, że zdarzają się przypadki, gdy klienci muszą podać swoje dane osobowe ze względu na szczególne przepisy prawa lub warunki umowy. Może być konieczne zawarcie umowy potwierdzającej, że klient przekazuje nam swoje dane osobowe, które muszą być przetwarzane wyłącznie przez naszą agencję.

Potwierdzamy, że zdarzają się przypadki, gdy klienci muszą podać swoje dane osobowe ze względu na szczególne przepisy prawa lub warunki umowy. Może być konieczne zawarcie umowy potwierdzającej, że klient przekazuje nam swoje dane osobowe, które muszą być przetwarzane wyłącznie przez naszą agencję.

Zmiany w polityce

Czasami mogą zostać wprowadzone pewne modyfikacje tej polityki. Po utworzeniu konta na naszej stronie wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i otrzymywanie powiadomień o dokonanych modyfikacjach.

Ochrona danych (Google i Facebook)

Strona korzysta z takich usług jak HotJar, Google Adwords, Google+ i Google Analytics. Strona zawiera również linki do Instagramu, Facebooka i innych sieci społecznościowych. Każda z tych stron ma własne zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych.

Zgoda użytkownika

PLAGIARISMSEARCH.com („Strona”) i jej usługi są utrzymywane przez PLAGIARISMSEARCH, LLC („PLAGIARISMSEARCH”) i oferowane użytkownikowi, („Ty”), pod warunkiem potwierdzenia przez użytkownika warunków i postanowień oraz zawartych informacji w niniejszym dokumencie bez zmian („Umowa użytkownika”). Czytając poniższe informacje (1) potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i masz uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy z użytkownikiem; oraz (2) zgadzają się otrzymywać się wszystkich swoich warunków.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową użytkownika. Jeśli naruszysz Umowę użytkownika, Twoja autoryzacja do korzystania ze Strony może zostać automatycznie odwołana.

Zakres usług.  Strona oferuje usługi plagiatów (sprawdzania „Usługi”), które umożliwiają sprawdzenie dokumentów pod kątem możliwych dopasowań tekstowych w stosunku do zasobów dostępnych w Internecie, własnej bazy danych „PLAGIARISMSEARCH” oraz baz danych licencjonowanych od stron trzecich. przez PLAGIARISMSEARCH, jej spółki zależne, stowarzyszone, licencjodawców i / lub dostawców. Strony te posiadają wszelkie prawa, wszystkie materiały utworzone przez Usługi, w tym format raportów oceniających źródła tekstowe („Raporty”) oraz wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Za wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej poniżej, żadne informacje zawarte w niniejszej Umowie nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w Witrynie lub Usługach ani żadnej własności intelektualnej lub informacji zastrzeżonych „PLAGIARISMSEARCH”. Wszelkie prawa, które nie zostały Ci przyznane na mocy niniejszej Umowy użytkownika, są zastrzeżone dla Programu Antyplagiatowego i / lub jej podmiotów stowarzyszonych, dostawców i licencjodawców.

Dokumenty przesłane.  Należy pamiętać, że dokumenty przesłane do Strony nie są czytane ani recenzowane przez żadną osobę, ale są analizowane tylko za pomocą usług przeglądu i wykrywania „PlagiarismSearch”.

Licencja na korzystanie z usług i stron. PlagiarismSearch udziela Ci niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Usług i Strony, wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny w celu uzyskania raportów, za które uiściłeś odpowiednie opłaty. Żadna inna licencja nie jest udzielana przez domniemanie. Nie możesz modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, licencjonować, wykonywać, kopiować, rozpowszechniać, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych informacji lub Usług ze Strony bez uprzedniej pisemnej zgody PLAGIARISMSEARCH. Ponadto użytkownik zgadza się nie powodować ani zezwalać na dezasemblację, dekompilację, rekompilację lub odtwarzanie kodu źródłowego Strony lub Usług. Nie możesz usuwać żadnych informacji o prawach własności (np. Informacji o prawach autorskich i znakach towarowych) ze strony PlagiarismSearch, usług lub raportów. Tylko Ty możesz używać swojego hasła w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich. Nie możesz udostępniać swojego hasła nikomu innemu.

Powstrzymanie. PlagiarismSearch może, według własnego uznania, zawiesić lub zakończyć dostęp do Strony i Usług w celu (i) zapobiegania uszkodzeniom lub degradacji Usług; (ii) stosować się do wszelkich rozporządzeń, nakazów sądowych, prawa lub innych wniosków rządowych; (iii) w inny sposób chronić PLAGIARISMSEARCH przed potencjalną odpowiedzialnością prawną; lub (iv) rozwiązać naruszenie niniejszej Umowy użytkownika.

Oświadczenie gwarancj. STRONA, USŁUGI I RAPORTY SĄ DOSTARCZANE NA PODSTAWIE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI ORAZ „W DOSTĘPNOŚCI”. PLAGIARIZMY I JEJ LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE STRONA, USŁUGI LUB RAPORTY SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB ŻADNE RAPORTY, WYNIKI LUB PORÓWNANIA WYTWORZONE PRZEZ WITRYNĘ BĘDĄ KOMPLETNE LUB DOKŁADNE. PLAGIARISMSEARCH NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY LUB KORZYSTANIE Z USŁUG LUB LICENCJONOWANYCH PROGRAMÓW BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, ANI ŻE USTERKI NA SYRONIE ZOSTANĄ USUNIĘTE. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BADANIE PLAGIARIZMU I JEGO LICENCJODAWCÓW WYKLUCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, ALE NIE OGRANICZONE DO, ZGODNOŚCI Z JAKIMKOLWIEK OŚWIADCZENIEM LUB OPISEM, WYDAJNOŚCIĄ, JAKOŚCIĄ ZWIĄZKIEM Z WYKORZYSTANIEM I ZGODNOŚCIĄ. PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. USŁUGI SĄ DOSTĘPNE I KORZYSTANE Z INTERNETU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PLAGIARISMSEARCH NIE DZIAŁA ANI NIE KONTROLUJE INTERNETU: (I) WIRUSÓW, WORMS, TROJAN HORES LUB INNYCH NIEZAPOMNIANYCH DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA; I / LUB (II) NIEAUTORYZOWANI UŻYTKOWNICY (np. Hakerzy) MOGĄ PRÓBOWAĆ UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH, KOMPUTERÓW LUB SIECI I USZKODZIĆ TWOJE DANE, KOMPUTERY. PLAGIARISMSEARCH NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA TAKIE DZIAŁANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności. ŻADNE PLAGIARIZMY, ANI LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ORAZ ICH ODPOWIEDNI PARTNERZY BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI NA PODSTAWIE TEJ SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, UBOCZNEGO, WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA). LUB PRZERWANIE BIZNESU) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, RAPORTÓW, USŁUG LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W NIM, JEDNAK POSTĘPOWANIA, NAWET JEŚLI PLAGIARISMSEARCH, JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY I ICH ODPOWIEDZIALNI PODMIOTY ZOSTAŁY ZADOWOLONE. W KAŻDYM WYDARZENIU ZAGRANICZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BADANIA PLAGIARIZMU, JEGO LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW I ICH ODPOWIEDZIALNYCH PARTNERÓW W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁAŃ (CZY W KONTRAKCIE, INNYM I INNYM). ANI W ŻADNY SPOSÓB ZWIĄZANY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA NIE PRZEKRACZA KWOTY OPŁAT, JEŻELI JAKIEKOLWIEK PŁACIŁEŚ NA PLAGIARISMSEARCH ZA UUSŁUGI NA TRZYDZIEŚCIE (30) DNI NATYCHMIAST PRZEDSTAWIAMĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INTERPRETOWANIE RAPORTU LUB UDOSTĘPNIANIE RAPORTU INNYM PODMIOTOM. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE; W TYCH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLAGIARIZMU BADAŃ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIKA JEST OGRANICZONA DO NAJWIĘKSZEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO.

Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zabezpieczyć PlagiarismSearch.com, jej podmioty stowarzyszone, agentów, urzędników, dyrektorów, pracowników, dostawców i licencjodawców, od wszelkich roszczeń, strat, szkód, braków, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym prawników) opłaty i koszty) wynikające z (a) korzystania ze Strony lub Usług, (b) naruszenia praw osób trzecich lub (c) naruszenia niniejszej Umowy użytkownika. Dla jasności, to odszkodowanie dotyczy zarówno bezpośrednich roszczeń między tobą a PLAGIARISMSEARCH, a także wszelkich roszczeń osób trzecich. Zgadzasz się współpracować w uzasadniony sposób w obronie przed wszelkimi roszczeniami. PLAGIARISMSEARCH zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby odszkodowaniu na podstawie niniejszej sekcji, a w każdym przypadku zgadzasz się nie rozstrzygać takich spraw bez uprzedniej pisemnej zgody PLAGIARISMSEARCH. Zobowiązanie do obrony i zabezpieczenia PLAGIARISMSEARCH pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownika i korzystaniu ze Strony.

Zewnętrzne hiperłącza ze stroną. Strona zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Zewnętrzne hiperłącza do lub ze Strony nie stanowią poparcia PLAGIARISMSEARCH, przynależności ani rekomendacji jakiejkolwiek strony trzeciej lub jej strony internetowej, produktów, zasobów lub innych informacji. PLAGIARISMSEARCH nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, dane lub inne informacje dostępne ze stron internetowych osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich warunków korzystania ze stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PLAGIARISMSEARCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z dostępu do strony internetowej, oprogramowania, danych lub innych informacji stron trzecich, oprogramowania lub danych lub polegania na nich.

Ogólne. Wykonanie przez PLAGIARISMSEARCH niniejszej Umowy użytkownika podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym, a żadne z postanowień niniejszej Umowy użytkownika nie stanowi odstępstwa od prawa PLAGIARISMSEARCH do spełnienia wymagań organów ścigania lub wymagań dotyczących korzystania ze Strony lub Usług lub informacji dostarczonych w celu lub zebrane przez PLAGIARISMSEARCH w związku z takim wykorzystaniem. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy użytkownika zostanie uznana za nieważną lub pozbawioną znaczenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi zrzeczeniami gwarancji i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalny przepis, który najbardziej odpowiada celowi pierwotnego przepisu; pozostała część Umowy z użytkownikiem będzie obowiązywać. Wersja drukowana niniejszej Umowy użytkownika i każdego zawiadomienia udzielonego w formie elektronicznej jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na Umowie użytkownika lub związanym z nią w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane utrzymane w formie drukowanej. Niniejsza Umowa użytkownika stanowi całość umowy między Tobą a PLAGIARISMSEARCH w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze negocjacje, oświadczenia i umowy, pisemne lub ustne, między stronami.

Konieczna Umowa licencyjna użytkownika

1. Obowiązki naszej firmy

 • a. Klienci PlagiarismSearch.com otrzymują wszelkie prawa, których mogą potrzebować w celu uzyskania dostępu i korzystania z usług świadczonych przez naszą firmę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika. To prawo użytkowania jest odwołalne, ograniczone, niewyłączne, nieprzenoszalne i nieprzenoszalne i jest dostępne dla klientów na całym świecie. Klient zgadza się, że nasza firma będzie nadal zachowywać wszelkie zainteresowanie, prawo i tytuł do świadczonych przez nas usług. Obejmuje to - bez żadnych ograniczeń - zainteresowania, prawo i tytuł do dowolnego logo, interfejsów użytkownika, znaków towarowych i grafiki, w przypadku, gdy są one powielane podczas korzystania z naszych usług. Klientom nie przyznaje się żadnych praw do usług świadczonych przez PlagiarismSearch.com lub w ich dowolnych częściach za pośrednictwem niniejszej Umowy z użytkownikiem, ani nie przyznaje im żadnych praw ani licencji na własność intelektualną naszej firmy. Klient uznaje, że PlagiarismSearch.com i części składowe jego usług są w pełni chronione przez obowiązujące prawo autorskie i inne odpowiednie prawa.
 • b. PlagiarismSearch.com udzieli wszelkich informacji potrzebnych do bezpiecznego dostępu do bieżącej wersji usług świadczonych przez naszą firmę.
 • c. Nasza firma zastosuje naszą Politykę prywatności w odniesieniu do zachowania poufności treści i informacji klientów.
 • d. Cała zawartość klienta będzie przechowywana w sposób prywatny i osobny przez PlagiarismSearch.com, dzięki czemu do wszystkich przesłanych dokumentów będzie można uzyskać tylko dostęp, i sprawdzanie plagiatu przez własną grupę użytkowników / społeczność.
 • e. PlagiarismSearch.com zapewni ci dostęp i odpowiednią kontrolę, abyś mógł zachować prawa własności do swoich treści. Obejmuje to prawo do dostępu i pobierania wszelkich przesłanych materiałów zgodnie z wymaganiami oraz do usuwania własnych treści, jeśli z jakichkolwiek powodów usługi, które świadczymy tobie i / lub nasza umowa z tobą, zostaną anulowane lub wypowiedziane.
 • f. Nasza firma zgadza się udzielić wszelkiej pomocy technicznej lub administracyjnej, której możesz potrzebować, twoich użytkowników lub agentów przez telefon, czat na żywo lub e-mailem na adres podany na naszej stronie internetowej.
 • g. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu, którego klient dostał według naszych usług
 • h. naruszają którekolwiek z warunków niniejszej Umowy i / lub naszej Polityki prywatności;
 • i. umożliwiają nieupoważnionym osobom dostęp do naszych usług;
 • j. korzystają z naszych usług w sposób niezgodny z rodzajem wykupionej subskrypcji.
 • k. ONasza firma zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany, usunięcia i / lub dodania - okresowo - różnych aspektów funkcjonalności, funkcji i cen oferowanych przez nas usług.

2. Obowiązki klienta

 • a. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie PlagiarismSearch.com dokładnych i poprawnych informacji.
 • b. Dział informatyczny uczelni może włączyć systemy i usługi oferowane przez PlagiarismSearch.com do systemów używanych przez ich kampusy, ale tylko przy użyciu zatwierdzonego kodu dostarczonego przez PlagiarismSearch.com.
 • c. Nasza firma oferuje usługę uczenia się i nauczania mającą na celu identyfikację i zapewnienie metody badania pisma pod kątem możliwego plagiatu. Narzędzie dostarczone przez PlagiarismSearch.com nie powinno być wykorzystywane wyłącznie, jako jedyna autorytatywna metoda przez osobę, która zamierza ścigać w sprawie lub przypadkach podejrzenia plagiatu, tj., jeśli zamierza zastosować sankcję sądową lub postępowanie.
 • d. Klient udziela PlagiarismSearch.com licencji i prawa (bez opłat licencyjnych) na korzystanie i / lub dołączanie wszelkich opinii, ulepszeń, sugestii lub innych informacji zwrotnych dotyczących usług naszej firmy.
 • e.Klient zgadza się nie uzyskiwać dostępu ani nie korzystać z usług świadczonych przez PlagiarismSearch.com w celu stworzenia produktu lub usługi, która konkuruje z naszą.

3. Poziomy subskrypcji i opłaty

 • a. Klienci mogą uzyskać dostęp do usług oferowanych przez PlagiarismSearch.com przez ograniczony i pojedynczy okres bez żadnych opłat, aby mogli ocenić usługę. Możemy zaoferować tylko jeden okres bezpłatnie dla każdego pojedynczego podmiotu. Klient może zrezygnować z subskrypcji w wybranym przez siebie terminie w ciągu pierwszych 14 (czternastu) dni od subskrypcji, jeśli nie wykorzystano żadnych zgłoszeń. Jeśli klient wykorzystał już część płatnych zgłoszeń, tylko częściowe zwroty kosztów mogą zostać uwzględnione po zbadaniu przez dział finansowy. Klient może wysłać zapytanie do zespołu wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub opcji czatu na żywo.
 • b. Aktualna lista naszych opłat jest zawsze dostępna na stronie PlagiarismSearch.com i może ulec zmianie według uznania administratorów naszej firmy. Ceny podane na naszej stronie nie obejmują obowiązujących podatków i ceł, za które odpowiedzialność ponosi klient. Nasze warunki płatności obowiązują po otrzymaniu płatności za pośrednictwem systemu płatności 2CheckOut.
 • c. Opłaty abonamentowe można płacić online za pomocą 2CheckOut. Obie metody płatności są bezpiecznie obsługiwane przez wiarygodne firmy przetwarzające płatności.

4. SLA - Umowa o gwarantowanym poziomie usług

 • Poziom wsparcia technicznego

Czas potrzebny na rozwiązanie problemu zależy zwykle od stopnia złożoności zgłoszonego problemu. W przypadku problemu klienci powinni skontaktować się z naszym personelem wsparcia przez telefon, czat na żywo lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na naszej stronie internetowej.

5. Jawność i poufność

 • PlagiarismSearch.com może od czasu do czasu wykorzystywać wszelkie poufne lub osobiste informacje dostarczone przez klienta, ale tylko w związku z korzystaniem przez niego z usług, które świadczymy i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z użytkownikiem. Oczekuje się, że każda ze stron Umowy podejmie wszelkie środki, które można uznać za uzasadnione, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu, rozpowszechnianiu, ujawnianiu takich poufnych lub osobistych informacji. Środki te będą obejmować, co najmniej te, które firma i klient podjęliby w normalnych okolicznościach, aby chronić nasze własne informacje, jeżeli mają one charakter poufny, osobisty lub podobny. Klient zgadza się, że nazwa jego podmiotu i wszelkie powiązane logo mogą być używane na stronie internetowej naszej firmy oraz we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych produkowanych przez firmę. PlagiarismSearch.com może reklamować fakt, że jesteś klientem usług firmy. *

* - dotyczy tylko klientów korporacyjnych. Nazwiska poszczególnych użytkowników nie będą wyświetlane na stronie internetowej.

6. Siła wyższa
 • a. PlagiarismSearch.com nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek awarii lub opóźnień w realizacji różnych obowiązków związanych z niniejszą Umową użytkownika, jeżeli wynikają one z jakiejkolwiek działalności lub wady, które są poza rozsądną władzą lub kontrolą firmy. Takie awarie i / lub opóźnienia mogą obejmować zamieszki, embarga, działalność terrorystyczną, wojnę, blokady, spory pracownicze lub inne podobne zakłócenia przemysłowe, działania Boże, awarie systemowe związane z telekomunikacją, awariami elektrycznymi i innymi zakłóceniami w działaniu, burzami, trzęsieniami ziemi lub innymi katastrofami naturalnymi, oraz nakazy lub akty o charakterze rządowym.
 • b. Brak beneficjentów odmian zewnętrznych. Żadne prawa beneficjenta strony trzeciej (lub zewnętrznej) nie są tworzone ani przyznawane na podstawie warunków niniejszej Umowy z użytkownikiem, tj. w przypadkach, gdy podmiot lub osoba fizyczna nie jest uprawnioną stroną niniejszej Umowy użytkownika.
 • c. Informacje prawne W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje prawne są potrzebne lub mogą zostać wydane przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy użytkownika, należy je przesłać w formie pisemnej na odpowiednie adresy (lub zgodnie z procedurą opisaną w odpowiedniej sekcji niniejszej Umowy, ponieważ te szczegóły mogą się zmieniać od czasu do czasu częściowo lub całkowicie). Ponadto nasza firma może wydawać powiadomienia dotyczące operacyjnych lub technicznych aspektów usługi. Powiadomienia tego typu będą publikowane na stronie internetowej PlagiarismSearch.com lub będą wysyłane pocztą elektroniczną i będą uważane za otrzymane w momencie publikacji lub w chwili wysłania. Użycie języka. Nasza firma zastrzega, że angielski jest językiem używanym we wszystkich powiadomieniach lub komunikatach wydawanych lub przekazywanych w związku z niniejszą Umową.
 • d. Zmiany w niniejszej umowie użytkownika. PlagiarismSearch.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy użytkownika, związanej z nią Polityki prywatności i naszej Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania według wyłącznego uznania naszej firmy. Powiadomimy klientów, publikując zmiany na naszej stronie internetowej, gdzie również publikujemy wszelkie poprawione wersje. Dalsze korzystanie przez klienta z usługi świadczonej przez PlagiarismSearch.com po dacie, kiedy takie powiadomienia stają się skutecznymi sygnałami, że zgadzają się na wszelkie zmiany i akceptują je, jako wiążące.
 • e. Oderwanie części niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia, że jakakolwiek część niniejszej Umowy użytkownika jest niewykonalna lub nieważna, pozostałe części będą nadal obowiązywać i obowiązywać. Wszelkie części uznane za niewykonalne lub nieważne zostaną uznane za zgodne z intencją i celem części oryginalnej. Jeśli taka interpretacja okaże się niemożliwa, usuniemy błędne części z niniejszej Umowy użytkownika, podczas gdy pozostałe części będą nadal obowiązywać i będą w pełni skuteczne.

7. Prawo własności

        a. Klient, ich użytkownicy lub ich przedstawiciele zastrzegają się i są właścicielami wszystkich praw, udziałów i tytułów do ich treści. Za wyjątkiem opisanych w tej części umowy (własność / prawa własności), nasza firma nie ma prawa do treści należących do ciebie, twoich użytkowników lub twojego agenta (agentów).

 • Obejmuje to wszelkie powiązane prawa do praw autorskich i / lub własności intelektualnej. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i ujawnianie przez naszą firmę ich treści wyłącznie w celu umożliwienia nam świadczenia naszych usług na ich rzecz, ich użytkowników lub ich agentów lub w celu wykonania jakiegokolwiek nakazu sądowego lub nakazu wydanego przez organ rządowy lub agencję administracyjną
       b.  Klient gwarantuje i reprezentuje przed naszą firmą, że
 • oni, ich użytkownicy lub ich przedstawiciele posiadają wszelkie interesy, prawa i tytuł do treści klienta lub że posiadają odpowiednią licencję na dostęp do tych treści i korzystanie z nich zgodnie z niniejszą Umową użytkownika;
 • mają wszystkie niezbędne prawa do swoich treści, aby dać naszej firmie prawa, których wymagamy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z użytkownikiem;
 • żadne użycie treści przez klienta, jego użytkowników lub ich przedstawicieli nie będzie naruszać zasad naszej firmy dotyczących dopuszczalnego użytkowania. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie strony niniejszej Umowy z użytkownikiem akceptują i zgadzają się, że powyższe warunki nie mają zastosowania do treści, które naruszają lub plagiatują prawa autorskie jakiejkolwiek innej (trzeciej) strony, których wykrycie jest przyczyną, dla której świadczona usługa przez PlagiarismSearch.com została zaprojektowana.
       c.  Nasza firma zastrzega i jest właścicielem wszystkich udziałów, praw i tytułów do usług świadczonych przez PlagiarismSearch.com. Nasza firma przyznaje klientom na całym świecie odwołalne, ograniczone, nieprzenoszalne, nieprzenoszalne i niewyłączne prawo do następujących rzeczy na czas trwania lub okresu obowiązywania Umowy:
 •  w celu uzyskania dostępu i korzystania z usługi świadczonej przez PlagiarismSearch.com tylko zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z użytkownikiem; 
 •  do korzystania i kopiowania dokumentacji dostarczonej przez PlagiarismSearch.com tylko w zakresie, w jakim klient może korzystać z naszej usługi, która obejmuje wszelkie powiązane prawa do naszej własności intelektualnej.   
       d. Klient, jego użytkownicy lub ich przedstawiciele nie powinni korzystać z usługi świadczonej przez PlagiarismSearch.com w jakichkolwiek celach lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w niniejszej Umowie użytkownika. Podobnie, klient, ich użytkownicy lub ich przedstawiciele nie powinni próbować
 • zmieniać, modyfikować, naprawiać, manipulować ani tworzyć kopii lub pochodnych programów lub oprogramowania udostępnianego w ramach usług udostępnianych przez PlagiarismSearch.com;
 • dekompilować, rozmontowywać, odtwarzać kod źródłowy jakichkolwiek części usługi lub próbować zastosować jakiekolwiek procedury lub procesy mające na celu odkrycie kodu źródłowego odnoszącego się do dowolnego programu lub oprogramowania dostarczonego w ramach usługi; 
 • podejmować prób uzyskania dostępu do usługi świadczonej przez PlagiarismSearch.com lub korzystania z niej w jakikolwiek sposób mający na celu uniknięcie dodatkowych opłat lub przekroczenie limitów lub limitów użytkowania. 
       e. Wszelkie licencje lub prawa udzielone klientowi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika są udzielane warunkowo i zależą od tego, czy klient będzie nadal przestrzegał warunków niniejszej Umowy użytkownika. Nieprzestrzeganie wszystkich lub któregokolwiek z warunków wspomnianej Umowy spowoduje automatyczne i natychmiastowe zakończenie usługi. W przypadku rozwiązania umowy z powodu niezgodności opłaty nie zostaną zwrócone. Przez czas trwania uzgodnionego Okresu i po jego upływie klient nie będzie upoważniać, dochodzić, zachęcać ani zachęcać innych stron do dochodzenia roszczeń przeciwko PlagiarismSearch.com, naszym klientom, partnerom, licencjodawcom, sprzedawcom lub podmiotom stowarzyszonym jakichkolwiek roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i / lub patent dotyczący prowadzonych przez nas usług. 

8. Okres obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy

a. Warunek umowy

 • Zwykły okres umowy między klientem a PlagiarismSearch.com rozpoczyna się w dniu płatności, tj. w dniu wejścia w życie. Coroczne subskrypcje są automatycznie odnawiane przed wygaśnięciem, chyba, że Umowa zostanie rozwiązana na warunkach wymienionych poniżej:  

b.  Rozwiązanie z powodów związanych z wygodą

 • Rozwiązanie z powodów związanych z wygodą
 • poprzez powiadomienie e-mailem na adres podany na naszej stronie internetowej (lub za pomocą opcji czatu na żywo) lub
 • nie dokonując opłaty rocznej, gdy staje się wymagalna przed datą odnowienia

Dostęp klienta do usług PlagiarismSearch.com zostanie automatycznie zakończony w pewnym momencie w ciągu trzech /do trzech dni po braku płatności. Każdy, kto chce dostać dostęp do naszej usługi z potworem, może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za ponowną aktywację.


 1. End User License Agreement

1. Obowiązki naszej firmy

 1. Customers of PlagiarismSearch.com are granted any rights they may need to access and to use the services provided by our company according to the terms and conditions of this user Agreement. This right of use is revocable, limited, non-exclusive, non-transferrable, and non-assignable and it is available to customers worldwide. The customer agrees that our company will continue to retain all interest in, right and title to the services we provide. This includes - without any limitation - interest in, right and title to any logos, user interfaces, trademarks, and graphics where these are reproduced during the use of our services. Customers are not granted any rights to the services provided by PlagiarismSearch.com or in any component parts of these through this user Agreement nor does it grant them any rights or licenses to our company’s intellectual property. The customer recognizes that PlagiarismSearch.com and the component parts of its services are fully protected by the applicable copyright law and other relevant laws.  

 2. PlagiarismSearch.com will grant any information you require to securely access the current version of the services provided by our company.

 3. Our company will apply the Privacy Policy we have in place with regards to keeping customer content and information confidential.

 4. All customer content will be stored in a private and separate manner by PlagiarismSearch.com so that any documents you submit can be accessed only and checked for plagiarism by your own user group/community.  

 5. PlagiarismSearch.com will provide you with access and appropriate control to enable you to retain ownership rights to your content. This will include the right to access and download any submitted materials as required and to remove your own content if, for whatever reasons, the services we provide to you and/or our agreement with you is cancelled or terminated.

 6. Our company agrees to provide any technical or administrative support you, your users, or your agent(s) may need by phone, live chat, or via email to the address provided on our website.

 7. Right is reserved by our company to suspend or terminate the access a customer has been granted to our services where

 8. they breach any of the terms of this Agreement and/or our Privacy Policy;

 9. they allow unauthorized persons to access our services;

 10. they use our services in a way that is not consistent with the type of subscription they have taken out.   

 11. Our company reserves all rights to change, remove and/or add - periodically - various aspects of the functionality, features and prices of the services we offer.  

2. The Customer’s Responsibilities

 1. It is the customer’s responsibility to provide PlagiarismSearch.com with accurate and correct information.

 2. College’s IT department be allowed to incorporate the systems and services provided by PlagiarismSearch.com into the systems used by their college campuses but only by using an approved code provided by PlagiarismSearch.com.

 3. Our company offers a learning and teaching service designed to identify and provide a method for examining pieces of writing for possible plagiarism. The tool provided by PlagiarismSearch.com should not be used solely as the only authoritative method by an individual who intends to prosecute for a case or cases of suspected plagiarism i.e. if they intend to pursue a judicial sanction or proceeding.

 4. The customer grants PlagiarismSearch.com the license and right (without royalty fee) to make use of and/or incorporate any testimonial, enhancement, suggestion, or other piece of feedback they provide regarding the our company’s services.

 5. The customer agrees not to access or make use of the services provided by PlagiarismSearch.com to create a product or a service that competes with ours.

3. Subscription Levels and Fees

 1. Customers may be given access to the services offered by PlagiarismSearch.com for a limited and single time period at no cost so that they can evaluate the service. We can only offer one period free-of-charge for any single entity. The customer can cancel their subscription at a time of their choosing within the first 14 (fourteen) days of their subscription, if no submissions were used. If customer has already used a part of the paid submissions, only a partial reimbursement may be considered upon investigation of Financial Department. A customer may send a request to the support team via email or Live Chat option.

 2. An up-to-date list of our fees is always available on the PlagiarismSearch.com website and this is a subject to alteration at the discretion of our company’s administrators. The prices listed on our site do not include applicable taxes and duties, the payment of which are the responsibility of the customer. Our terms of payment are applicable upon receipt of payments via 2CheckOut payment system, via PayPal payment systems and also via SafeCharge.

 3. Subscription fees may be paid online using 2CheckOut. Also, you are free to choose 2CheckOut, PayPal or SafeCharge. Both payment methods are securely handled by reliable payment processing companies.

4. SLA - Service Level Agreement

a. Level of Technical Support

The time it takes to resolve a problem will usually depend on how complex the issue that has been reported is. In the event of a problem, customers should contact our support personnel by phone, live chat, or by sending an email to the address provided on our website.

5. Publicity and Confidentiality

 1. PlagiarismSearch.com may, from time to time, use any confidential or personal information provided by the customer but only in respect of the customer’s use of the service we provide and as allowed under the terms of this user Agreement. It is expected that each party to the Agreement will take every measure that can be deemed reasonable to prevent the unauthorized use, dissemination, disclosure of such confidential or personal information. These measures will include, at the very least, those the company and the customer would take in normal circumstances to protect our own information where this is confidential, personal or similar in nature. The customer agrees that the name of their entity and any associated logo may be used on our company’s website and in any promotional or advertising materials produced by the company. PlagiarismSearch.com may publicize the fact you are a customer of the company’s services.*

*applicable to corporate clients only. Names of individual users will not be displayed on the website.

6. Force Majeure

 1. PlagiarismSearch.com will not be held liable in the case of any failures or delays in carrying out various obligations related to this user Agreement where these result from any activity or fault that is outside the company’s reasonable power or control. Such failures and/or delays may include riots, embargoes, terrorist activities, war, blockages, workforce disputes or other similar industrial disruptions, acts of God, systemic failures related to telecommunications, electrical and other utility faults, storms, earthquakes or other natural catastrophes, and orders or acts of a governmental nature.

b. No Beneficiaries of the Third Party Variety

 • No third (or external) party beneficiary rights are created or granted under the terms of this user Agreement i.e. in cases where an entity or individual is not a legitimate party to this user Agreement.  

c. Legal Notices

 • In the event any legal notices are needed or allowed to be issued by any of the parties to this user Agreement, these should be submitted in written form to the applicable addresses (or according to the procedure described in the relevant section of this Agreement since these details may change partially or fully from time to time). Additionally, our company may issue notices concerning operational or technical aspects of the service. Notices of this type will be posted on PlagiarismSearch.com’s website or they will be sent by email and they will be considered as being received at the time of posting or at the time of sending.

 • Use of language. Our company stipulates that English is the language to be used in all notices or communications issued or made in relation to this Agreement.

d. Changes or Alterations to this User Agreement

 • PlagiarismSearch.com reserves the right to alter this user Agreement, its related Privacy Policy and our Policy on Acceptable Use at the sole discretion of our company. We will notify customers by posting changes on our website where we also post any revised version(s). The customer’s continued use of the service provided by PlagiarismSearch.com past the date such notices become effective signals that they agree to any changes and accept them as binding.

e. Severance of Parts of this Agreement

 • In the event any part of this user Agreement is found to be unenforceable or invalid, the other parts will continue to remain in force and in effect. Any parts deemed unenforceable or invalid will be considered to hold true to the intent and purpose of the original part. If this interpretation proves impossible, we will sever the errant parts from this user Agreement while the remaining parts will continue to remain in force and in full effect.   

7. Proprietary Entitlement/Rights

 1. The customer, their users, or their agent(s) will reserve and own all rights, interest in, and title to their content. Except for the exclusions described in this part of the agreement (Proprietary Entitlement/Rights), our company has no right to content belonging to you, your users, or your agent(s).

 • This includes any related rights to copyright and/or intellectual property. The customer consents to our company using and disclosing their content only to enable us to provide our services to them, their users, or their agent(s) or for the purpose of complying with any court order or order from a government body or administrative agency.

b. The customer warrants and represents to our company that

 • they, their users or their agent(s) own all interest in, rights and title to the customer’s content or that they are appropriately licensed to access and use the said content as considered by this user Agreement;

 • they have all the necessary rights over their content to give our company the rights we require under the terms of this user Agreement;

 • none of the customer’s content, or their users’ or their agents’ use of this content will breach our company’s policy on acceptable use. To avoid any doubt, all parties to this user Agreement acknowledges and agrees that the above conditions do not apply to any content that infringes or plagiarizes the copyright of any other (third) party, the detection of which is the reason for which the service provided by PlagiarismSearch.com was designed.  

c.  Our company reserves and owns all interest in, right and title to the services provided by PlagiarismSearch.com. Our company grants customers worldwide a revocable, limited, non-transferrable, non-assignable, and non-exclusive right to the following for the duration or term of the Agreement:

 • to access and to use the service provided by PlagiarismSearch.com only according to the terms of this user Agreement;

 • to use and copy the documentation provided by PlagiarismSearch.com only to the extent the customer is permitted to use our service, which extends to any associated rights to our intellectual property.   

d. The customer, their users or their agent(s) should not use the service provided by PlagiarismSearch.com for any purposes or in any ways except those expressly set out in this user Agreement. Likewise, the customer, their users or their agent(s) should not try to

 • alter, modify, repair, tamper with, or create copies or derivatives of any programs or software provided as part of the services made available by PlagiarismSearch.com;

 • decompile, dismantle, reverse engineer any parts of the service or attempt applying any procedures or processes designed to uncover the source code pertaining to any program or software provided as part of the service;

 • attempt to access or to use the service provided by PlagiarismSearch.com in any way designed to avoid running up fees or to exceed quotas or limits on usage.

e. Any licenses or rights given to the customer under the terms of this user Agreement are provided on a conditional basis and depend on the customer continuing to comply with the terms of this user Agreement. Failure to comply with all or any of the conditions of the said Agreement will result in automatic and immediate termination of the service. Where the Agreement is terminated due to non-compliance, fees will not be refunded. For the duration of the agreed Term and after it expires, the customer will not authorize, assert, encourage or urge any other parties to assert against PlagiarismSearch.com, our customers, partners, licensors, vendors or affiliates any infringement claim concerning intellectual property and/or patent pertaining to the service we provide.  

8. Term of Agreement and Agreement Termination

 1. Term of Agreement

 • The usual Term of Agreement between the customer and PlagiarismSearch.com commences on the date of payment i.e. the Effective Date.  Yearly subscriptions are automatically renewed before they expire unless the Agreement is terminated under the conditions listed below:  

b.  Termination for Reasons of Convenience

 • Customers have the option to terminate their PlagiarismSearch.com subscription. There are two ways to do this, which are

 • by email notification to the address provided on our website (or using Live Chat option) or

 • by not making the annual fee payment when it falls due before the renewal date.

 • The customer’s access to PlagiarismSearch.com’s services will automatically be terminated at some time during the three to four days following non-payment. Anyone who wants to restore their access to our service may be required to pay a fee for reactivation.

Have you got any questions?