Przypadki plagiatu

Strona główna Blog Przypadki plagiatu

Plagiat w Rosji: najczęstsze śmieszne incydenty

Plagiat to ogromny problem współczesnych rosyjskich uniwersytetów. O ile ten szczególny problem nie był nawet problemem w czasach Związku Radzieckiego znanego z podniesionych standardów szkolnictwa wyższego, obecna sytuacja plagiatu w Rosji ma charakter drastyczny. Ewolucja internetu i dostępność nieograniczonego dostępu do treści zrodziła poważny problem. Druga strona medalu to słaba podstawa prawna. Tylko nieliczne rosyjskie uniwersytety mają rzeczywistą politykę, która zabrania rosyjskim studentom korzystania z zawodów wklejanych bez odpowiedniego przypisania oryginalnemu źródłu informacji. Mianowicie Moskiewski Uniwersytet P...

Rodzaje plagiatu

Badania i plagiat to dwie bardzo różne czynności. Ale często trudno jest znaleźć pozorną różnicę między tymi dwoma. Są chwile, kiedy naukowcy dochodzą do punktu zboczenia z prawdziwego badania do zwykłego plagiatu, albo nieumyślnie, albo nie. Co więcej, niektóre formy plagiatu występują w bardzo zagmatwany sposób. Dlatego dobrze jest, abyśmy byli świadomi tego, jak może mieć miejsce plagiat, aby zapobiec wszelkim jego formom. Brak odniesień „The Potluck Paper” Istnieje szereg źródeł, z których pochodzą zdania, ale te stwierdzenia są następnie zmieniane ze względu na osobisty interes posiadania określonej koncepcji. Zmie...