Miesięczne archiwa: September 2020

Strona główna Blog 2020 Miesięczne archiwa: September 2020
Wskazówki dotyczące rewizji: jak ulepszyć swój papier

Wskazówki dotyczące rewizji: jak ulepszyć swój papier

Kiedy artykuł jest wysyłany do weryfikacji, oznacza to, że musisz go poprawić poprzez edycję i korektę. Profesorowie wymagają, aby uczniowie powtórzyli artykuł, gdy uczniowie nie byli wystarczająco uważni lub nie poświęcili wystarczającej ilości czasu na odświeżenie pracy po napisaniu.