Plagiarismsearch.com sprawdzi twój artykuł na plagiaty wobec miliardów stron internetowych. Sprawdzanie zwykle kończy się w ciągu 1 minuty, ale może również zostać zakończone w ciągu 2-5 minut. Po zakończeniu analizy nastąpi przekierowanie do strony raportu.
Have you got any questions?